AVÍS LEGAL

Informem que aromik.cat és propietat de Aroa Lapuente Mondragon, amb NIF 72724547L  i amb domicili social a Les comes s/n, 17531 Gombrèn, Ripollès. Pots contactar amb nosaltres a través del e-mail info@aromik.cat.

Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquest web sense la corresponent autorització del propietari. Així mateix, també queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, imatge, logotips i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa del propietari. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.

L’Usuari es compromet a utilitzar la present pàgina web de conformitat amb la Llei, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, i els seus continguts amb finalitats il·lícites o lesives, interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera, puguin o inutilitzar la pàgina web, els seus continguts.

Aquest avís legal és d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web, hauran d’acceptar la Política de Privadesa descrita a continuació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), AROMIK us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Per contactar amb el delegat de protecció de dades, podeu fer-ho a través del e-mail info@aromik.cat.

Volem comunicar-vos que les dades recollides als nostres formularis s’incorporaran a un fitxer registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable Aroa Lapuente Mondragon, amb NIF 72724547L i amb domicili social a Les Comes,carretera GI-402 km5, 17531 Gombrèn, al Ripollès, amb les finalitats que s’estableixen en cadascun dels formularis de recollida establerts al present lloc web i per poder remetre informació de productes i serveis de la nostra entitat i / o els seus productors i artesans fins i tot per mitjà de correu electrònic.

Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix a la RGPD, consenteix de manera inequívoca el tractament de les seves dades per la finalitat indicada en l’apartat anterior.

L’acceptació d’aquesta Política de Privacitat suposarà el consentiment per a la incorporació de les seves dades al fitxer indicat amb anterioritat.

AROMIK es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. Podrà modificar en qualsevol moment de forma total o parcial les condicions i regles d’ús sense necessitat de previ avís. En aquest cas, si l’usuari no està conforme amb les noves regles i condicions d’ús, haurà de comunicar-ho a AROMIK,  ja que el silenci de l’usuari s’entendrà com acceptació a les noves condicions.