A Aromik som conscients del greu problema mediambiental i de salut al que s’enfronta la nostra societat. Pensem que la biodiversitat i l’equilibri dels ecosistemes naturals és la clau per obtenir productes de qualitat sense necessitat de químics i additius tòxics que contaminen les persones i el medi.

És per aquest motiu que som tant sostenibles com podem durant tot el cicle productiu. Treballem la terra amb mètodes ecològics, recol·lectem amb cura, assequem amb el calor provinent d’una caldera de biomassa, envasem amb materials respectuosos, a més a més, de moltes tècniques que ens permeten oferir-vos un producte final en consonància amb els nostres valors.
Estem convençuts que són les relacions de proximitat i justes les que creen ambients saludables. Creiem amb el comerç de proximitat i amb la sobirania alimentària com el camí a seguir per fixar població als territoris rurals i per donar molta vida al camp. És per això que a Aromik ens agrada ser una empresa artesana lligada al territori amb una producció petita i de molta qualitat, on els consumidors sapigueu qui i com s’ha produït el producte que arriba a les vostres taules.

Cultiu Ecològic
Producció Sostenible
Comerç de proximitat